Na začátek textu Zpět Rozcestník Přidat k Email

ŽÁBA většinou ropucha. Je symbolem smrti. Lunární zvíře. Ropuchy žerou genitálie nahé ženské postavy: Žádostivosti. Bohyně Létó proměnila v žáby rolníky, kteří ji zabránili napít se z rybníka. 1( Vodu chtěla Létó pro své děti Apollona a Dianu; rolníky byli Lýčané) Žába je zosobnění negativních vlastností, jinak tomu bylo ve starém Egyptě. Tam žába byla spojována s nilským bahnem, které zajišťovalo každoroční úrodu. Žabí hlavu měla bohyně Heket. V Apokalypse vylézají z úst draka, dravé šelmy a lživého proroka tři nečistí duchové podobní ropuchám. 2V kapli sv. Martina v bazilice sv.  Jiří je socha ležící mrtvé ženy po níž lezou žáby a ještěrky. Této soše se odedávna říká Brigita. 3
Velká žába podpírající universum představuje temnou a nerozlišenou prima materia, vodní živel a původní řídké bahno, základ stvořené hmoty.
Také atribut Esety, řecko-říms. atribut Afrodity / Venuše.  4 ,Spoj zemskou ropuchu s letícím orlem a spatříš v našem umění učitelku‘‘. V iránské mytologii Ahriman; zlo a závist. V Řeckém symbolismu byla ropucha atributem Sabazia 5, jehož kult byl provázen mystérii 6 . Žába se objevuje jako legendární stvoření ve védském mýtu o obrovské žábě, podpírající svět, který je jakousi metaforou prapůvodního stavu věcí.7

"Spoj zemskou ropuchu s letícím orlem a spatříš v našem umění učitelku".


  1. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění; James Hall; str. 249;389
  2. Slovník symbolů; Jan Royt;Hana Šedinová; str.120
  3. Pražské tajemno; P.Růt; str.65
  4. Encyklopedie tradičních symbolů; J.C.Cooperová; str.224
  5. Bůh velmi podobný Dionýsovi, dostal se přes Thrákii do Řecka, ale hlavně byl uctíván v Malé Asii.
  6. Encyklopedie tradičních symbolů; J.C.Cooperová; str.156
  7. Mytická síla zvířat; N. J. Saunders; str. 106;