Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

YGGDRASILL- stále zelený posvátný strom. Jméno znamená; Yggův /Odinův/kůň, tj. šibenice. Odvozeno z prvotní oběti Odina na stromě světa /Axis Mundi/. Yggdrasill má tři kořeny: j eden v Jötunheimu, druhý v Asgardu a třetí v Niebelheimu. Pod jedním z kořenů je Mímiho studna veškeré moudrosti a poznání. Jeho jiný kořen ohlodává drak Nithöggr. Pod dalším z kořenů je pramen - Studna osudu /Urthar brunnr /.Yggdrasill se nachází uprostřed země.

,,Jasan Yggdrasill osudem strádá více, než lidé vědí Jelen jej shora hryže, peň z boku práchniví a Nithöggr zdola nahlodává‘‘
1

Nakonec po ragnaröku se strom stejně zhroutí. Vše je smrtelné. Yggdrasill je podobný Irminsulu Sasů, 2 který je připomínán v četných pramenech. Byl to mohutný kmen, považovaný za sloup, jenž podpírá svět. Při jedné ze svých výprav ho zničil Karel Veliký. 3

  1. Poukázání na tři rozměry, které jsou počátkem všech tvarů světa.
  2. Veliká podobnost se Stromem sefirot, který má také tři kořeny, kde levý kmen je Mímiho studnou (Chokma); prostřední kmen je se studnou osudu (Tiferet+Daat); pravý ohlodávaný hadem je porozumění (Binah)
  3. Srovnávací mythologie; J.Puhvel; str. 245;227;246;247
  4. Severské mýty; R.I.Page; str. 87;88
  5. Velký atlas mytologie; str. 65
  6. Světové mytologie; str.229
  7. Grímnisál; 16/35