Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

VEJCE-- je podle názoru alchymistů srovnatelné s vývojem kovů, tak jako je vejce kuřetem "in potentia", tak i kovy jsou zlatem po určité době zrání v útrobách země. Jedním z cílů Velkého Díla je zkrátit tuto dlouhou dobu potřebnou k uzrání kovu. A tímto zkrácením se podílet na jeho tvorbě a zastoupit (předběhnout) tak přírodu.1
V alchymistické symbolice se z vejce vysezeného ropuchou rodí bazilišek.Vejce je utvořeno ze čtyř věcí (skořápka,blána,bílek a žloutek), aby v sobě nechalo vzniknout věci páté (kuře).5 Pátý prvek ve vejci bývá často považován za quintesenci (Paracel sus). Vejce je ztotožněno s hadem- Uroborem. Vejce bývá kryptováno symbolikou pokoje, nebo hrobu. Vejce je Nádoba Velkého Díla.
Autor Proměn byl Ovidius. Ovi je genitiv od ovum. Myšlenky obsažené v této knize jsou také ve stavu "in potentia" .
Podle P. de Lasenic symbolizuje vejce nulu - nekonečný souhrn všech nepochopitelných příčin, z nichž vyšel princip všeho Bytí. Je to čistý a dokonalý stav v sobě samém. 2Také egyptský kříž "Anch" připomíná pojem kosmického vejce.
V severské mythologii stvoření nebe, země,slunce a měsíce povstalo z vejce, které se rozbilo o mořsk é dno poté, co Väinä vystrčil koleno nad hladinu, a na koleno usedl pták a snesl zlaté vejce. 3
Ve východní kultuře představuje skořápka vejce nevědomost, jejíž prolomení je druhým životem. Dosažením osvícení, únik z koloběhu zrození, času a prostoru. 6
V křesťanství je vejce symbolem vzkříšení Krista, neboť Kristus vystupující z hrobu třetího dne byl srovnáván s kuřátkem líhnoucím se z vajíčka. S Kristem přichází "nový počátek, nová doba", takže opět vznik světa z vejce. Velikonoční zvyky malování vajec, pochází právě z této symboliky, ačkoliv vejce hrálo roli již v pohanských svátcích spojených s jarem.4
Na Velikonočních Ostrovech se vyskytuje kresba na níž je zobrazen božský ptačí muž Make Make, jak vytáhl vesmír z vejce.
I čínská mythologie hovoří o zrození boha stvořitele (PanGu) ve velkém vejci, plovoucím v kosmickém vakuu. Po 18 000 letech vejce puklo, silné úlomky se změnily v zemi a průsvitné prvky vytvořily klenbu nebes.7
  1. Kováři a Alchymisté; M.Eliade; str.40;
  2. Hermetická iniciace universalismu; P.de Lasenic ; str.26;
  3. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů; J.Vlčková; str. 129;
  4. Lexikon symbolů; G. Heinz-Mohr; str.290;
  5. Napříč říší královského umění; D.Ž.Bor; str.58;85
  6. Encyklopedie tradičních symbolů; J.C.Cooperová; str.205;
  7. Mytická síla zvířat; N. J. Saunders; str.36;