Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

PYTHON –Tento netvor zrozený ze Země, požíral lidi i zvířata ve Foikidě nedaleko Delf, na úpatí Parnássu. Apollón jej proklál svými šípy a pohřbil jej v Delfách do pupku (středu) země, označeného posvátným kamenem (omfalos). Na počest svého hrdinského činu zde založil pythijské hry a zmocnil se netvorovy věštírny. V ní sedávala Pýthia na posvátné trojnožce, žvýkala listy vavřínu a pronášela své záludné, dvojznačné věštby 1. Gaia ho porodila proti své vůli po velké potopě 2. Ohavný drak se šupinatým hadím tělem, který žil v temné úžlabině u Delf. Na přání bohyně Héry chtěl zahubit Titánku Létu, aby nemohla porodit děti, které čekala od Héřina manžela Dia. Léto se však s Diovou pomocí zachránila na ostrově Délu a dala tam život krásným dvojčatům: bohyni Artemidě a bohu Apollónovi. Když Apollón dospěl, vypravil se za Pythonem, aby se mu pomstil za pronásledování své matky; našel ho v hluboké rokli pod Parnasem a svými šípy ho zabil. Na místě, kde potom Apollón Pythona pohřbil, založil chrám a věštírnu, ve které oznamoval ústy kněžky Pýthie Diovu vůli lidem. Aby po Pythonovi nezůstala ani památka, změnil jméno místa, kde žil, z Pýthó na Delfy. 3 Apollón zabil Pythona pět dnů po svém narození 4 ,,Nechť se položí do svého místa velikého těla Python, tváři přehrozné, červenejmi chocholičkami plápolající, hojnějšími žahadly mnohostí obdařený, nade všecko vostřejší, což matka země vyvozuje’’ 5

  1. Slovník řecko-římské mytologie a kultury
  2. Encyklopedie antické mytologie; Gerhard Fink; str.298
  3. Bohové a hrdinové antických bájí; Vojtěch Zamarovský; str.356;357
  4. Mytologie; Imre Trencsényi; Waldapfel; str.114
  5. Logos; 2/95; str.35