Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

PRAMEN- velmi esoterní symbol. Pramen, nebo studna je místem, kde se rodí ze Země životně potřebná voda. Pramen byl stejně tak posvátný jako déšť. I když se zcela jinou symbolikou. Pramen je ženský (rodí vodu), zatímco déšť je prvek mužský. Dopadá na zemi a tím ji oplodňuje. Neboť voda bez vláhy (a tedy i deště) je neúrodnou - neplodnou. Voda z pramene vyvěrá směrem vzhůru k obloze, u deště je tomu naopak.
Jistou formou mystické svatby je spojení obou vod.
Na alchymistických obrazech ve voda zobrazována především jako pára.
V Apokalypse vystupuje beránek (7,17) (Syn Člověka), který vede spravedlivé k pramenům živé vody.
Pramen může být symbolem Panny Marie, z níž jsme dostali Krista - Pramen Života.1
Obrazem Mariina panenství je tzv. zapečetěný pramen - FONS SIGNATUS2.
  1. Křesťanské symboly; J. Studený; str.242;
  2. Nevěsta v zahradě; str.84;