Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

MOST - most po dobně jako brána znamená kvalitativní přechod mezi ůrovněmi.
Podle Islámu je most na věčnost užší než vlas a hladší než meč, takže zavržení se zřítí do propasti a jen vyvolení dojdou do ráje buď rachleji, nebo pomaleji, podle svých zásluh.3 V severské mythologii Bofröst, duhový most (hlídal jej Heimdall)spojuje Ásgard, tj. říši bohů a zemi. Hoří na něm věčný oheň jako varování všem mrazivým a skalním obrům. Most bude zničen při počátku ragnaröku pod náporem obrů z Muspellu.1
V Mazdaismu most Činvat, most rozlišujícího, na němž se oddělují duše spravedlivých od duší stoupenců klamství. V gáthách je převaděčem sám Zarathuštra. 2 Tyto mosty mají odlišnou funkci, ale základní idea mostu je stejná.


  1. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů; Jitka Vlčková; str. 45;
  2. Duchovní prameny života; str. 189
  3. Křesťanské symboly; J.Studený; str.185;