Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

LILITH- ženský démon, sumerský a babylónský úpír, který má i rysy démona Lamaštu, vraha dětí. V postbiblické židovské tradici má Lilith dvě role. Podle jednoho midráše (Ben Sírachova abeceda 7.-10. stol) je to první žena Adamova, která byla stvořena jako jemu rovna, ale uprchla, aby nebyla podřízena muži. Nahradila ji Eva.1
Podle Arje Winemana žila Lilith s Adamem předtím, než dostalo jeho tělo duši. Jakmile Adamovo tělo, obsahující mužskou i ženskou stránku, duši dostalo, bylo jeho ženské vnitřní Já vymodelováno v Evu, kterou Bůh přivedl jako "nevěstu pod baldachýn". Lilith uprchla do měst na pobřeží.6 Z manželství s Adamem vzniklo pokolení obrů a zlých duchů. Nazývána též ,,pekelná děvka’’, manželka ďábla Samaela, noční démon. Leviatan někdy vystupuje jako spojení Samaela a Lilithy. V černé magii často ztělesnění a symbol temné stránky ženské sexuality. 2 Zlí ženští (noční) démoni; hebrejsky lilít, Iz. 34,14, český ekumenický překlad ,,upír’’ 3

Nejhroznějším démonem perské mythologie byl ženský démon Nauš, který se v novějších mazdaistických pověstech objevuje jako pestrá moucha přilétající ze severu, tj. domova všech nečistých sil.4 Možná odtud pochází jméno pro Belzebuba -"Pána much".Tento démon se projevoval v podobě hada nebo půvabné ženy. Původně byl Belzebub lokálním božstvem ve fénickém Ekronu. 5

Zajímavé informace jsou zde
  1. Slovník náboženství; M.Eilade; I.P.Culianu; str.289
  2. Lexikon magie; Milan Nakonečný; str.149
  3. Knihy tajemství a moudrosti - Kniha zjevení Báruka; str.273/8
  4. Perské mýty; V. Sarkhosh- Curtisová; st r.27;
  5. Lexikon magie; M. Nakonečný; str .45;
  6. Mystické příběhy Zoharu; A.Wineman; str: 17;