Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

KLÍČ- Symbolika klíče se pojí s otvíráním a zavíráním (tudíž s profánním a esoterním). V Bibli se na klíč vztahuje plná moc propůjčená jeho majiteli. Podle Mt. 16;19; zvláštní zmocnění apoštola Petra spojovat a rozlučovat je označená jako moc klíče.
Petr bývá zobrazen s velkým dvojitým klíčem, ve středověké literatuře známým jako "andělský klíč". To poukazuje na jeho funkci znamení života podobně jako egyptský anch.
Kristus napomíná zákoníky "Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíče poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili."1 Protiobrazem Petra s klíčem je Šimon Mág (Sk 8,9-25), i tato skutečnost zdůrazňuje iniciační charakter klíče.
Klíč na vyobrazeních apokalypsy slouží k uzamčení ďábla na tisíc let do propasti(Zj.20,1 - dále)1
  1. Bible; Lk 11,52
  2. ; ; str. ;