Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

JESSE- Jišaj. Strom Jišajův, nebo kmen, či pařez. V souvislosti s Izajášovým proroctvím1 o proutku, který vzejde z kořenu Jišajova: Egredietur virga de radice Jesse. Pojí se k němu tato legenda: Davidův otec Jišaj viděl ze svého těla (klínu3) vyrůstat strom, jehož větve tvořili jeho potomci- předci Mesiášovi.
Takto je také Jesse zobrazován v renesančním umění a na oknech katedrál.
Hlubokomyslným původním motivem této Izajášovy legendy je pravděpodobně analogie ke spícímu Adamovi z biblického příběhu o Stvoření, z jehož boku nechal Bůh vytvořit ženu. Marie je zde, jak je tomu v tipologickém chápání často, novou Evou, která napravuje přečin Evy původní.2


  1. Bible;Iz 10, 33-11, 10
  2. Lexikon symbolů; G.H.Mohr; str.246;
  3. Křesťanské symboly; Dr.J.Studený; str.127;