Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

JANUS- byl uctíván jako bůh začátku a konce, proto je zobrazován s jednou tváří obrácenou dopředu a s druhou obrácenou dozadu. Ve staré římské mytologii byl Janus bohem světla a Slunce (resp. Slunečního oběhu) a je pravděpodobné, že než se stal bohem počátku (initia) byl ochranným bohem dveří. Jeho symboly byla brána a klíč. 1. Někdy byl zobrazován s holí a klíčem. Původní Latinové (není bohem římským) ho považovali za boha jasné oblohy a počátku všeho. Byl strážcem nebeské brány2 (janua = lat. Brána). Jeho vláda spadá do zlatého věku, kdy naučil původní obyvatelstvo obdělávat půdu a tím se postaral o blahobyt3. V modlitbách byl vždy vzýván jako první. Podle Ovidia (Kalendář I/66) ,jako jediný z nebešťanů může vidět svoje záda’’4. Je nejasné, zda původně jedenáctý měsíc Januarius má s Janem něco společného. 5 Podle jiných pramenů je Janus, nebo–li Dianus (pouhé zkomolení jména) totožný s Jovem a teda i s ,,Králem lesa‘‘. Nebyl bohem dveří, ale spíše dveře dostaly latinské jméno podle Jana (janua). Autor toto tvrzení dokládá etymologickým rozborem slova dveře. V různých jazycích vyšlých z indoevropské jazykové větve slovo dveře začíná na ,,TH‘‘, nebo hlásku velmi blízkou , ,D‘‘. Ale pouze v latině se objevují výrazy dva: foris a janua. Slovní základ slova Dianus je ,,DI‘‘, což značí v sanskrtu jas. Stejně jako u řeckých božstev. 6S Janem jsou také spojovány křižovatky. 7
  1. Bohové a hrdinové antických bájí; Vojtěch Zamarovský; str. 189
  2. Brána může být chápána také jako práh v esoterním smyslu.
  3. Slovník řecko-římské mytologie a kultury
  4. Podobnost s Rebisem filosofů, jehož podstata(povaha) je také dvojaká
  5. Encyklopedie antické mytologie; Gerhard Fink;str.177
  6. Zlatá ratolest; J.G.Frazer; str.150;151;152
  7. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů; J.C.Cooperová; str.93