Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

HEIMDALL - bůh svítání1 (úsvitu). Je velmi podobný staroindickému bohu Djausovi. Proslulý průvodce2 bohů na cestách, známý svou moudrostí3.; Jméno pochází z Heim - dalthu – doslova strom světa, mohl by být totožný s Axis Mundi, který podpírá střed nebeské klenby. Podle starého islandského básnického výrazu je Heimdali označení berana. A také přízviska tohoto boha upozorňují na spojitost s beranem. Matkou Heimdalla bylo devět vln devátá měla kouzelnou moc.4 Osmi matek syn a deváté nejvychytralejší. 5
Heimdall Také Heimdall dal pravděpodobně podobně jako Odin výměnou za zvýhodnění (v tomto případě sluch) v zástavu orgán. Ucho. Jeho sluch je ukryt pod Yggdrasillem. Heimdall má neustále připravenou polnici, aby na ni mohl zadout na poplach.
Na obrázku je vidět jeho připodobnění k řeckému Hermovi. Okřídlený klobouk, běžecká hůl a také obuv s perutěmi. To jsou atributy Herma, tak, jak je známe z jiných obrázků.  1. Velký atlas mytologie ;str.65
  2. Průvodcem bohů byl v řecké mythologii Hermés; Hermes Trismegistos (třikrát mocným) (třikrát větší) podle tří pilířů podpírajících vědění lidstva: Alchymie; Astrologie a Magie. Později byl Hermes ztotožněn s Thovtem, který podle bájí dal Egyptu dar písma. Egyptské písmo bylo obrázkové, tudíž mohlo nejlépe postihnout svobodu a volnost myšlenky
  3. Severské mýty; R.I.Page; str.81
  4. Srovnávací mythologie; J.Puhvel; str.245;246
  5. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů; Jitka Vlčková; str.98