Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

HAD- velmi často se objevující symbol. V Severní Americe je had tradičně chápán jako prstředník mezi zemí a peklem.
Podle mazdaismu byl démonem zla, Aži Dáhak (tj. dáhovský /nepřátelský/ had). Ve Firdausího Šáhnáme je ztotožněn s králem Zohakem, kterému vyrostli z ramen dva hadi, které musel krmit dětskými mozky a kteří byli nezničitelní. V představách Indoevropanů to byl trojhlavý drak, jehož zabije rek Trito (třetí). V mazdaistické tradici je tento mýtus dochován jen zlomkovitě ve fragmentech o boji Aži Dáhaka s hrdinou Thraétaonem.(jasna 9,1 – 16) 1Had je také atributem křesťanských světců: Patrik, Tekla, Panna Maria Immaculata, apoštol Jan, Kosma a Damián, apoštol Filip, Benedikt z Nursie.2 V biblické literatuře je had synonymem pro Satana, neboť had svedl Evu k hříchu. Podle bible 3 je osud hada a lidstva spojen. Evangelista Matouš (10,16) se zmiňuje o hadech v jiné souvislosti: "buďte obezřetní jako hadi".4Možná proto je s hadem spojena i kladná(?) vlastnost - chytrost.10 Ve starověku byl had uctíván u mnoha národů jako životodárné božstvo.5
Astrologicky bývá had spojován s Měsícem, neboť svléká kůži a tím regeneruje.12
Dva stočení hadi, okřídlený a holý Had6 času a tudíž smrti; vždyť co jiného než čas tak spolehlivě přináší smrt a je její příčinou. Samek (číslo 15) se ve většině případů (dle podrobného průzkumu prvních patnácti kapitol Genesis) objevuje všude tam, kde se čas obrací v neprospěch člověka, tam, kde je člověk vystaven zkoušce zlem. Nachaš je představitelem času7 a Samek nás upozorňuje, kde se tento had objevuje.8 Prach – tedy člověk je potravou hada – Nachaše – času.9 Had také hlídal strom v zahradě Hesperidek.
Dalším hadem je Amphisbaena, jenž má dvě hlavy, které spolu bojují.11 Had obtočený kolem tau kříže - Kostel Sv.Františka v Praze

 1. Duchovní prameny života -stvoření světa ve starých mýtech; str.156 - 157; 169
 2. Ikonografie a atributy svatých; Věra Remešová; str.60
 3. Bible; nejvíce Gn 3/14.15.
 4. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění; James Hall; str.149
 5. Logos; Logos 2/1995 str.č. 20č vyobrazení na gemě č. 9 popis na str. 19; str. 59 článek Drak - Uroboros Logos Alef str 65č egyptské hieroglyfy 23/l Viz hadí síla (Lexikon Magie) Písmeno Samek v hebrejské abecedě je symbolem zla a znázorňuje hada stočeného do kolečka (L.Moučka - Problém zla v bibli)
 6. Leviathan, byl také had, i když mořský Encyklopedie tradičních symbolů str. 46 - 47 Slovník symbolů a námětů užitých ve výt.umění str. 149 Slovník symbolů str. 137. Slovník Řecko - římské mytologie a kultury str. 31 (Athény /založení/); 62 Bestiář (5.odstavec); 129 - Chtonický; 170 - Nestvůry Viz Aeskulapova (Hermova) hůl
 7. V kabalistické literatuře je s hadem spojováno hebrejské písmeno samek
 8. Had - Samek je ve stejné rovině jako Adam člověk. Oproti tomu had - Nešah je na úrovni Adama Kadmona
 9. Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy; Ladislav Moučka; str.84
 10. Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy; Ladislav Moučka; str.86
 11. Atributy světců; Rudolf Pfleiderer;
 12. Draci a bájná stvoření; str.27
 13. Křesťanské symboly; Dr. J. Studený; str. 81;