Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

BÝK- je starým symbolem plodnosti pro jeho sílu a oplodňovací schopnost. Také proto je Zeus při únosu Europy proměněn v býka. Býk je znamení zemní, barvy zelené, vládcem je Venuše, kov-měď, číslo 6.
Býk je v esoterním smyslu duch a hmota, život a tvar, oplodněná Isis.1 Podobně, jako beran je býk zúčastněn coby obětní zvíře skoro ve všech kulturách. Obětování býka bylo součástí kultu Mithry. Mithra bývá zobrazen, jak probodává dýkou býka padlého na kolena (astrologická interpretace); po stranách stojí dva strážci se vztyčenou a skloněnou pochodní. Na plášti Mithry je havran. Dále je přítomen pes(někdy i lev), jenž líže býčí krev. Škorpion a had lezou pod tělem býka2.
Egyptský Apis, bůh s býčí hlavou, byl vtělením Osirise.
Perský bůh válečníků Verethragna v hymnickém zpěvu, který je mu věnován - Vahrán Jaštu, na sebe bere deset různých podob. Jednou z nich je "býk se žlutýma ušima a zlatými rohy". 5 Šiva měl jízdního býka Nandiho. Býk byl podobou Indry v jeho plodivém aspektu. Síla propůjčovaná sómou je často stavěna na roveň býčí síle.
V mazdaismu, byl bílý býk, zářivý jako měsíc prvním stvořeným zvířetem a byl zabit Ahrimanem. Z jeho duše(onoho "jedinorozeného" býka) vznikl zárodek veškerého pozdějšího stvoření. Podle jiného zdroje bylo semeno zabitého býka předáno měsíci, dokonale vyčištěno, a z něho povstalo mnoho druhů zvířat a tam, kde skanulo na zem, vznikly z něho rostliny. Domovem jedinorozeného býka byl břeh řeky Dáitjá.3 Býk byl spojován s deštěm, dešťovými mraky a s měsícem.
Bohatě je býk zastoupen v křesťanské symbolice, kde spolu se lvem, orlem a člověkem tvoří Tetramorfa. Tetramorf byl později ztotožněn se čtyřmi evangelisty. Protože je Kristus obsahem všech čtyř evangelií, může být tetramorf také symbolem samotného Krista. Čtyři bytosti jsou také čtyřmi úhly pohledu na Krista. Člověk je On ve zrození,býček ve skonu na obětišti, lev ve Vzkříšení a orel v Nanebevzetí. Býk je atributem evangelisty Lukáše, protože na začátku svého evangelia popisuje oběť Zachariášovu. Býk je jedna z bytostí stojící kolem Božího trůnu. Každá z oněch bytostí měla po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř4.

  1. Logos 1934-940; str. 154;
  2. Lexikon symbolů; Gerd Heinz-Mohr; str. 39;
  3. Perské mýty; Vesta Sarkhosh Curtisová; str. 24;
  4. Bible; Zj 4, 7-9;
  5. Perské mýty; V. Sarkhosh- Curtisová; str.15;