Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

BERAN -nebo také skopec je mužnost, mužská plodivá síla, tvořivá energie.Takto je postaven i ve zvěrokruhu ztělesňuje obnovenou solární moc jara v koloběhu roku. Beran je znamení ohnivé,barvy červené, vládcem je Mars, kov-železo, číslo "7". Symbolika: ohrožení, utrpení, spory, ztráty. Tolik ke zvířetníku.
Rohy v hebrejském symbolismu představují moc, zvláště pak moc a sílu myšlenky. Tryskající pramen. Beran byl posvátný v mnoha náboženstvích, v Egyptě byl Chnum bohem s beraní hlavou. Chnum byl bůh plodnosti a stvořitel všeho živého "Otec otců a Matka matek". V Alexandrově chrámu byly nalezeny dokonce zachovalé mumie beranů.
1
V perské mytologii je beran jednou z podob boha válečníků Verethragna. 5
Beran byl také obětním zvířetem. Na římském venkově zemědělci měli jednou do roka obřad, při kterém třikrát obešli hranici své půdy a na závěr byl beránek, který šel v čele průvodu obětován Bakchovi a Cereře. 6
Zvířata nahradila v dávnověku lidské oběti. Právě proto byl v raném křesťanství personifikován s Kristem. Kristova oběť na kříži je zástupnou obětí za lidstvo.2
Beránek je symbolem mírnosti a pokory. Jeho krev ochránila izraelity při egyptských ranách.3 Beránek- Kristus je také zpodobněn s knihou sedmi pečetí, nebo stojící na pahorku (Sión) z něhož vytékají čtyři řeky. S beránkem v náručí je zobrazován Jan Křtitel, Ábel, Samuel, František z Assisi a jiní.4

Gentský oltář bratrů Eyeckových
Beran se čtyřmi rohy - personifikace perské říše ve vidění proroka Daniela7

Na některých obrazech může beran znázorňovat jeden ze čtyř temperamentů, a to Flegmatický.  1. Bohové a králové starého Egypta; Vojtěch Zamarovský; str.146;
  2. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů; J.C.Cooperová; str.17;
  3. Bible; Ex 12;3;29;38;
  4. Lexikon symbolů; Gerd Heinz-Mohr; str.32
  5. Perské mýty; V. Sarkhosh- Curtisová; str .15;
  6. Dějiny magie; R. Cavendish; str. 30;
  7. Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených; L.Skružný; str. 35;