Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

ARCHA - většinou úzce spjatá s Noem a potopou světa. Avšak zprávy o potopě se vyskytují snad ve všech kulturách. V severské mytologii je prokleté pokolení obrů utopeno v krvi Ymiho, jehož tělo poté bohové rozdělili na čtyři části, z nichž vznikl svět. Při oné potopě se jeden pár obrů (neboť lidé ještě neexistovali) zachránil ve žlabu.( V originále "Lúdr", což je rakev)
I v hinduismu je příběh o arše postavené Manuem na příkaz Višnua, která nesla život. Řecký mýtus o Deukaliónovi a Pyrrze, kteří se po Prométheově radě zachránili v bedně a po devíti dnech přistáli na Parnasu, má podobné rysy jako příběh líčený v Genesis.
Archa samotná byla v pozdější době ztotožňována s církví. Například postava stojící, nebo tančící před archou (s harfou) bývá David.
1 Archa je symbol ochraňující lásky Boží, života, zachování a také křtu, jenž zachraňuje od věčné záhuby.
Bývá zobrazována v podobě půlměsíce. Jelikož je zde paralela s lůnem, je považována za ženský princip. Má se za to, že archa byla postavena podle proporcí lidského těla a tudíž je také odleskem Boha.
V alchymii je Noemova archa dávána do souvislostí s fází Velkého Díla, při které musí být adept trpělivý. Odměněn bude stejně jako byl odměněn Noe.

Archa úmluvy znamená sídlo šechiny (přítomnosti boží).Byl to nejposvátnější symbol židovského náboženství. Obsahovala desky Desatera, Áronovu hůl a zlatou nádobu s Manou.2 Archa byla vyrobena z nezničitelného dřeva a zlata, zdobená byla cheruby. Filón ji ztožňoval s moudrostí v protikladu ke dvanácti bochníkům jako sybolu pro smyslový svět. Bochníků je dvanáct stejně jako synů Jákobových a tudíž jako kmenů Izraelských.

Panna Maria je přirovnávána k arše úmluvy proto, že se v ní ukrývala ne pouze Áronova hůl, ale ten, který je nazýván "Kořenem Jesse".3

  1. Atributy světců; Rudolf Pfleiderer;
  2. Křesťanské symboly; Dr.J.Studený; str.34;
  3. Křesťanské symboly; Dr.J.Studený; str.34;