Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

ANDĚL- většinou prostředník mezi Bohem a člověkem. Andělé jsou i v hinduistické tradici (Ángirásové). Dionýsos Areopagita rozděluje anděly do devíti kategorií po třech: 1

  1. serafíni, cherubíni, trůny
  2. panstva, síly, mocnosti
  3. knížectva, andělé, archandělé
  4. 2

V křesťanské symbolice jsou většinou andělé bezpohlavní, někdy zobrazovaní jako neobyčejně vysoké bytosti s dlouhýmy vlasy a ve splývavých řízách. Serafové jsou většinou zobrazeni pouze s hlavami a křídly(až tři páry) většinou mívají vínovou barvu. Cherubové jsou svěle modré barvy (někdy také žluté). Trůnové nesou trůn, síly mívají v rukou lilie, ostatní kůry mívají brnění. Obrázek serafů
Obrázek andělů Známé je také zobrazení jako malých dětí (Kupido).3
Zvláštním druhem pak jsou tzv.padlí andělé. Celkem jich bylo kolem 200. Velel jim Semjaza. Na zem sestoupili kvůli velké touze po pozemských ženách. Avšak z jejich spojení vzešlo pokolení obrů, které se obrátilo proti lidem, aby je zabíjeli. Přitom však andělé učili lidi např. kovat, zhotovovat drátěné košile, vyučolvali astrologii, léčení rostlinami a jiné věci. Za to, že se "tělesně spojili se ženami a potřísnili se jejich nečistotou" však byli přísně potrestáni. Poté, co shlédli smrt svých synů a svých milovaných, uvrhl je Michael na sedmdesát pokolení do temnot, až do dne konečného soudu, kdy je pohltí útroby ohně a zahynou po všechna pokolení.
Na jiném místě se píše: Sem budou předvedeni andělé, kteří spali se ženami, i jejich duchové v různých podobách, za to, že znečistili lidstvo a navedli je k uctívání démonů jako bohů; zde budou stát až do dne velkého soudu, kdy budou odsouzeni k vyhlazení. Jejich ženy na tom nebudou o nic lépe.4

  1. Třikrát trojka,tj.devět: posvátná čísla snad ve všech náboženstvích
  2. Napříč říší královského umění; D.Ž.Bor; str. 16;50;79;90;103;104;
  3. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění; James Hall; str.46
  4. Knihy tajemství a moudrosti; Henoch I. str. 118; 54/4-7; 84; 6/1-7;7/2-4;8/1;