Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email

ADAM KADMON- nebeský Adam;
A měj na mysli desku, již psal i Bitos a třikrát veliký Platón a nekonečně veliký Hermés, že prvním hieratickým slovem "Thóýth" se označuje první člověk, vykladač všeho jsoucího a ten, kdo dal všem tělesným věcem jména. Chaldejci, Parthové, Médové a Hebrejci jej naproti tomu nazývají Adamem, čehož výklad zní: "panenská země", "krvavě rudá země", "ohnivá země" a "tělesná země".
Tak se tedy první člověk jmenuje u nás Thóýth a u nich Adam, neboť oni jej pojmenovali v řeči andělů... 3

"Adam tedy není příčinou pádu než jen sám sobě; my všichni, bez výjimky, jsme se sobě stali Adamem." 1
Nebeský prototyp či archetyp člověka. 2 Adam Kadmon je obrazem Stromu Života. Prvotní Adam byl také androgyní.

Našel jsem také jednu velmi zajímavou pasáž z pera C.G.Junga  1. Knihy tajemství a moudrost – Kniha zjevení Báruka; str. 309/19
  2. Posvátná geometrie aneb stvoření hvězdy; L.Moučka; str. 84
  3. Představy spásy v Alchymii; C.G.Jung; str. 158; 160;