ADAM - podle GN 1-4 symbolizuje Adam prvního člověka; je obrazem Boha a vrcholem pozemského stvoření - přičemž slovo "první" nemusí být chápáno chronologicky a ve smyslu pithekanthropa jako stupně ve vývoji druhu.1 Vzorem znovuzrozeného Adama je Kristus. Oba dva jsou počátkem nové epochy. Starého a Nového zákona.
Proto je na obrazech ukřižování Ježíše Krista Adam zobrazován jako lebka u paty kříže. Na lebku starého Adama dopadají kapky krve nového Adama. Adam je stvořen ze země a musí zemřít, aby znovuzrozený získal věčný život. Adam stvořený Bohem v sobě obsahuje zárodek ženy - Evy. Proto je také zobrazeno stvoření Evy někdy jako vystoupení z Adamova těla a jindy je Adamovi vyjmuto žebro, z něhož je stvořena Eva.V perské mythologii byl prvním mužem Gaja Maretan (překlad: smrtelný život). Byl tak široký jako vysoký a jasný jako slunce a byl stvořený z hlíny. Byl zabit Ahura Mainjuem ( Ahrimanem), jeho semeno bylo předáno na vyčištění slunci. Z tohoto semene po čtyřiceti letech vzešel keř rebarbory. Ten po čase dorostl do podoby prvního muže- Mašja a ženy- Mašjának. Angra Mainju je však svedl, aby se obrátili k němu jako ke svému stvořiteli, a tím spáchali prvotní hřích. Jejich svět se namísto mírem a harmonií naplnil zkázou a zlem. 4.
Pierre de Lasenic píše ve své knize "Hermetická iniciace Universalismu" 3 toto: Představa, nebo předobraz člověka jest i obrazem vyšší inteligence- Boha; ona zakládá se na síle a inteligenci (Chóchmá a Biná), to jest kladu a záporu symbolického Adama- Evy, kteří původně tvořili jednu bytost- ideálního hermafrodita legend.
Adam byl stvořen z červené země. 2 Podle Naasejského traktátu: Adamas - nebeský člověk byl zajat na zemi v hliněné podobě.5 Na stvoření prvního člověka z prachu, nebo země poukazují také mýty jiných národů. Např.Babylón.

Adama a Evu pod stromem poznání měl ve znaku cech pražských hrnčířů, neboť Bůh byl prvním hrnčířem.
  1. Lexikon symbolů;Gerd Heinz-Mohr; str. 18
  2. Napříč říší královského umění; D.Ž.Bor; str. 16;50;79;90;103;104;
  3. Hermetická iniciace Universalismu; Pierre de Lasenic; str.15;
  4. Perské mýty; V. Sarkhosh- Curtisová ; str.24;
  5. Neznámá evangelia; str.145;

Na začátek textu Další heslo Zpět Rozcestník Přidat k Email