• Lexikon symbolů; Gerd Heinz - Mohr; Volvox Globator; 1999

 • Napříč říší královského umění; D.Ž.Bor; TRIGON; 1995

 • Pražské tajemno; Pavel Růt; Volvox Globator; 1995

 • Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění; James Hall; MF; 1991

 • Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů; J.C.Cooperová; MF; 1999

 • Slovník symbolů; Jan Royt + Hana Šedinová; MF; 1998

 • Encyklopedie mytologie germánských a severských národů; Jitka Vlčková;Libri; 1999

 • Obrazový atlas hermetismu; D.Ž.Bor; TRIGON; 1990

 • Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy; Ladislav Moučka; Půdorys; 1996

 • Lexikon magie; Milan Nakonečný; Ivo Železný; 1995

 • Bible svatá; Kralická 1613; Česká biblická společnost; 1994

 • Tajné dějiny náboženství; Eduard Schüré; Jiří Mikula; 1996

 • Příbytky filosofů; Fullcanelli; TRIGON; 1996

 • Knihy tajemství a moudrosti; Vyšehrad; 1995 - 1999

 • Talmud a Midraš; Günter Stemberger; Vyšehrad; 1999

 • Nástin problému zla ve Starém zákoně; Ladislav Moučka; Půdorys; 1997

 • Mytologie; Imre Trencsényi + Waldapfel;

 • Duchovní prameny života - stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích; Vyšehrad; 1997

 • Srovnávací mythologie; Jaan Puhvel; Nakladatelství Lidové Noviny; 1997

 • Encyklopedie antické mytologie; Gerhard Fink; Votobia 1996

 • Slovník řecko-římské mytologie a kultury; EWA Edition; 1993

 • Bohové a hrdinové antických bájí; MF; 1970

 • Ikonografie a atributy svatých; Věra Remešová; Zvon; 1991

 • Příběhy mrtvého moře; Zenon Kosidowski; Práce; 1988

 • Pražská domovní znamení; Nakladatelství F.Topič v Praze; 1916

 • Fraganeo; Lubor Pok; MF; 1990

 • Staropražské legendy a pověsti; Julius Košnář; Vincentina; 1947;

 • Praga mysteriosa; Milan Špůrek; Eminent; 1996;

 • Bohové a králové starého Egypta; Vojtěch Zamarovský; MF; 1979

 • Logos - Různí autoři; Trigon;1996

 • Světové mytologie; Zsuzsy Kulcsárová; Orbis Praha; 1973;

 • Severské mýty; R.I.Page; Nakladatelstní Lidové Noviny; 1997;

 • Praha; Průvodce Olympia; 1990;

 • Věda duchů; Trigon; 1991;

 • Hermetická iniciace Universalismu; Pierre de LasenicTrigon; 1990;

 • Perské mýty; Vesta Sarkhosh Curtisová; Nakladatelství Lidové Noviny; 1998;

 • Kováři a alchymisté; Mircea Eliade; Argo2000;

 • Neznámá evangelia; Vyšehrad; 2001;

 • Atributy světců; Unicornis; 1992;
 • Draci a bájná zvířata; Paseka; 1995;
 • Mytická síla zvířat; Nicholas J. Saunders; Knižní klub Praha; 1996;
 • Fantastický Bestiář; Jan Bauer; nakladatelství F.Topič
 • Křesťanské symboly; Dr.Jaroslav Studený; Olomouc 1992
 • Dobrodružství sebeobjevování; Stanislav Grof; Perla,; 2000;
 • Mystické příběhy Zoharu; Arje Wineman; Volvox Globator,; 1999;
 • Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika; Academia; 1971;
 • Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených; Čelákovice; 1996;
 • Nevěsta v zahradě; Národní Galerie; 1995;
 • Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkáních; Sus Liberans; Z.Neubauer; 1998
 • Duše moderního člověka; Atlantis; 1994;
 • Řecké mýty; ;;
 • Představy spásy v alchymii; Nakladatelství Tomáše Janečka; 2000;