Odkazy na stránky, které se alespoň okrajově týkají dané problematiky:

http://home.i.cz

www.magica.cz

http://cybertempli.mysteria.cz

www.vhled.cz

www.alembiq.cz

www.dmoz.cz

www.levity.com/alchemy

Universalia

Rituál

Minormajor

Tvar

Osud


Posuzovat obsah, kvalitu, aktuálnost či pravdivost, není v mých možnostech. Stejně jako to není mým úkolem.